Volné termíny roku 2021

16. 10.

23. 10.

Termíny roku 2022

9. 4.

16. 4.

23. 4.

7. 5.

14. 5. rez.

28. 5. rez.

30. 7. rez.

17. 9.

24. 9.

1. 10.

8. 10.

15. 10.

22. 10.