top of page

 

Městys Zápy je tvořen katastrálním územím Záp, Ostrova a Stránky, rozkládá se

v Polabské nížině přibližně 10 km od Prahy, 3 km od Brandýsa nad Labem.

 

První historická zpráva o Zápech pochází z rané doby českého státu. V roce 1052

daroval kníže Břetislav I. Zápy spolu s dalšími majetky a statky staroboleslavské kapitule. Asi od roku 1273 Zápy patřily Strahovskému klášteru. V boleslavském

majetku zůstal nadále pouze opodál stojící dvorec a víska Zípce. Počátkem 14. století Zápy získala rodina Zapských. Příslušníci rodu se usadili na zdejší tvrzi na dalších

200 let. Po posledním Janovi ze Záp, přešly Zápy roku 1507 do majetku Jetřicha

a Vneslava Vrábských z Vrábí. Roku 1527 prodal další majitel Všeslav Vyšehňovský

ze Selče městečko, dvůr, mlýny a polovici kostelního podacího práva Mikuláši Zubovi

z Landštejna. Jeho syn Ondřej Jaroslav Zub z Landštejna, který získal dědictví po otci

v roce 1560, ho ještě téhož roku obratem prodal Bryknarovi z Brukštejna. Ten přikoupil vzápětí dvory Zípce, Stránku a mlýn Kabelín. Roku 1586 nabídl celý majetek k prodeji císařskému dvoru.

​Památky
V obci stojí chrám svatého Jakuba Většího, který byl v roce 1750 znovu postaven

na místě původního kostela připomínaného v roce 1384. Barokní stavbu projektoval pravděpodobně K. I. Dientzenhofer. Opodál vedle kostela se nachází původně gotická zvonice ze 16. století.

 

Na zápské návsi můžeme obdivovat skupinu lidových staveb - statečků s branami z doby kolem roku 1800.

 

V části obce Stránka se nachází památkově chráněné objekty čp. 193-195, pozůstatky obytných budov a sýpky hospodářského dvora s oknem s pozdně gotickým ostění

​​​​

Osobnosti
Roku 1583 se narodil v Zápech Mistr Pavel Stránský, humanistický vlastenec, právník, básník, historik a zastánce češtiny.

 

V letech 1895 - 1919 působil v obci básník a především pedagog Josef Kožíšek, autor první čítanky malých Poupata.

bottom of page